Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:39 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Quận Hải Châu
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 36°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.22