Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:14
Mưa vừa
Quận Hải Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.76