Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

9.12