Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:35 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0