Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:10 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:27
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:26
Mưa vừa
Quận Hải Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Thấp/Cao

25°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.45

Tin tức thời tiết