Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:10 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28.6°
Sáng/Tối
29.9/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 26.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

26.3°/29.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0