Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

16.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Quận Hải Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0