Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:51 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Nhiều mây
Quận Hải Châu
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.33