Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:51 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30.3°
Sáng/Tối
28/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 28.3°
Sáng/Tối
29.3/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 32.3°
Áp suất

998 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Thấp/Cao

26.1°/31.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0