Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:49 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.17