Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
37.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.7/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Bầu trời quang đãng

04:00

23.5°C / 24.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
1.46 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.6°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
1.34 km/giờ

10:00

29.6°C / 33°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
60%
1.67 km/giờ

13:00

38.1°C / 39.4°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
27%
1.15 km/giờ

16:00

38.3°C / 38.3°C
Mây thưa Mây thưa
24%
1.62 km/giờ

19:00

29.1°C / 30.9°C
Mây thưa Mây thưa
49%
4.52 km/giờ

22:00

24.5°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
36.2/ 24.6°
Sáng/Tối
21.3/ 33.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Bầu trời quang đãng

01:00

22.9°C / 23.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
75%
0.46 km/giờ

04:00

22.3°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
78%
1.35 km/giờ

07:00

23.6°C / 23.9°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
73%
1.55 km/giờ

10:00

32.8°C / 32.9°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
43%
2.38 km/giờ

13:00

38.3°C / 38.9°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
26%
1.23 km/giờ

16:00

38.7°C / 38.6°C
Mây cụm Mây cụm
24%
2.42 km/giờ

19:00

31.3°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
39%
2.42 km/giờ

22:00

25.4°C / 25.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
37.4/ 25.8°
Sáng/Tối
20.4/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mây rải rác

01:00

23.6°C / 24.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
73%
1.46 km/giờ

04:00

22.9°C / 22.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
1.51 km/giờ

07:00

22.3°C / 22.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
77%
1.9 km/giờ

10:00

33.1°C / 33.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
38%
0.14 km/giờ

13:00

38.5°C / 38.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
22%
2.07 km/giờ

16:00

38.2°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
20%
2.33 km/giờ

19:00

30.5°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
3.85 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
37.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.5 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.46 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.3 km/giờ

10:00

34°C / 36.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
38%
0.73 km/giờ

13:00

37°C / 37.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
30%
2.12 km/giờ

16:00

32.4°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
2.93 km/giờ

19:00

28.5°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.5 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
38.9/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.98 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.71 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.07 km/giờ

10:00

34.1°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
41%
0.37 km/giờ

13:00

38.8°C / 40.3°C
Mây cụm Mây cụm
30%
1.6 km/giờ

16:00

35.2°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
38%
1.45 km/giờ

19:00

27.4°C / 29.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.69 km/giờ

22:00

25.9°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
76%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
38.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Nhiều mây

01:00

23.2°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
82%
1.08 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Thấp/Cao

21.3°/38.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0