Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:09 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 23.7°
Sáng/Tối
21.5/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
21.9/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
22.6/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.5/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 23.1°
Sáng/Tối
22.4/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24°
Sáng/Tối
21.3/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23.1°
Sáng/Tối
22/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 24.4°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.2/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 22.1°
Sáng/Tối
21.5/ 28.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 21.6°
Sáng/Tối
21.2/ 26.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0