Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
24.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.6°
Sáng/Tối
22.3/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25°
Sáng/Tối
23.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 23.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

23.1°/28.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0