Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.6/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24°
Sáng/Tối
22.6/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
22/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
22.6/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
22.1/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24°
Sáng/Tối
22.5/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
21.4/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Thấp/Cao

22.1°/33.1°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

8.16