Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.3°
Sáng/Tối
24.4/ 35.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Thấp/Cao

24.4°/36.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0