Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:47 | 26/05/2024
Thấp/Cao
27.3/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.7/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.7/ 35.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 35.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Thấp/Cao

27.3°/35.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

31.5 °C

Chỉ số UV

5.49