Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.8/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Thấp/Cao

27.1°/35.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

30.3 °C

Chỉ số UV

4.08