Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:36 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
23.7/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Thấp/Cao

23.6°/33.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.61 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0