Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:42 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
14.4/ 19°
Sáng/Tối
13.3/ 20.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.8/ 19.6°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 17.1°
Sáng/Tối
18.8/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20.1°
Sáng/Tối
18/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 19.5°
Sáng/Tối
21.4/ 22.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 12.1°
Sáng/Tối
15.8/ 13.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.8/ 13.2°
Sáng/Tối
11.5/ 13.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 18.5°
Sáng/Tối
13.7/ 19.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 22.6°
Sáng/Tối
18.9/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.4/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 13.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Thấp/Cao

13.2°/20.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

8.6 °C

Chỉ số UV

1.98