Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:29 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 28.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.4°
Sáng/Tối
25.1/ 31.6°
Áp suất

994 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.9/ 33.2°
Áp suất

995 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 30.4°
Sáng/Tối
30.1/ 32.3°
Áp suất

997 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
28/ 26.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Thấp/Cao

25.7°/35.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0