Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
27/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Yên Dũng
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0