Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Huyện Yên Dũng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.91