Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:19 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Yên Dũng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:35
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

4.58