Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 31°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

997 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

995 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

997 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Huyện Yên Dũng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.76 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0