Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:13 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 35.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
28.5/ 35.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 30.4°
Sáng/Tối
28.1/ 36.8°
Áp suất

999 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 31°
Sáng/Tối
29.8/ 36.3°
Áp suất

999 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
29.5/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Thấp/Cao

26.5°/35.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0