Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:15 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mây thưa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.36