Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:06 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

9.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:29
Ít mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây rải rác
Huyện Yên Dũng
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:29
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.69 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0