Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0