Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.4/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.5/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

23.4°/31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.46 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

3.89