Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:16 | 15/07/2024
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

24.9°/29.9°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.93 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.47