Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:30 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.9/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
23.6/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

23°/30.1°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.07 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

3.94