Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

24.5°/29.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.04 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0