Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:40 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 26.3°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây thưa
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa vừa 24.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

24.3°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.77 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0