Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:33 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.9/ 15.3°
Sáng/Tối
13.2/ 15.4°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
19.1/ 18.3°
Sáng/Tối
14.2/ 21.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23.8°
Sáng/Tối
19.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.4°
Sáng/Tối
23.3/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.4/ 22.7°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 19.2°
Sáng/Tối
19.5/ 19.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.2/ 18.7°
Sáng/Tối
17.6/ 19.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 20.5°
Sáng/Tối
18.9/ 20.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 20.7°
Sáng/Tối
19.3/ 19.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 18.3°
Sáng/Tối
19.9/ 18.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 18.2°
Sáng/Tối
17.4/ 18.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 22.7°
Sáng/Tối
18.7/ 21.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 22°
Sáng/Tối
23.3/ 24.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18.9°
Sáng/Tối
18.4/ 18.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 16.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Thấp/Cao

14°/25.8°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

7.2 °C

Chỉ số UV

2.42