Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 31°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

998 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

996 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
27/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Phúc Yên
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.97