Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:56 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.49