Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:46 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Nhiều mây
Phúc Yên
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

6.94