Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:34 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 30.9°
Sáng/Tối
28.7/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28.8°
Sáng/Tối
29.6/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 28.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Thấp/Cao

25.3°/34.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0