Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:26 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
23.6/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
24.5/ 36.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 30°
Sáng/Tối
25.5/ 37.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 39.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 29.4°
Sáng/Tối
26.5/ 41.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

26.1°/36.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

3.19