Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Nhiều mây
Phúc Yên
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.23 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết