Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.4°
Sáng/Tối
26/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23.7/ 22.8°
Sáng/Tối
23.3/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.1/ 22.5°
Sáng/Tối
23.3/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa vừa 29.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Thấp/Cao

24.7°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

8.61