Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.1/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.6/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.9/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

24.2°/27.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0