Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:30 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

24.4°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0