Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 30°
Sáng/Tối
30/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Huyện Thạch Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.66 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.18