Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
20.2/ 19.3°
Sáng/Tối
16.9/ 20.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 20.8°
Sáng/Tối
19.3/ 23.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13.7°
Sáng/Tối
16.5/ 14.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 16.7°
Sáng/Tối
12.7/ 17.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 19.7°
Sáng/Tối
16.2/ 19.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 23.9°
Sáng/Tối
20.8/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 25.6°
Sáng/Tối
23/ 26.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 17.1°
Sáng/Tối
20.7/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.3/ 16°
Sáng/Tối
16.7/ 16.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.9/ 15.5°
Sáng/Tối
15.4/ 15.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 18.6°
Sáng/Tối
16.3/ 18.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.1/ 17.8°
Sáng/Tối
16.3/ 17.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 15.2°
Sáng/Tối
17.2/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 19°
Sáng/Tối
16.9/ 19.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 16.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Thấp/Cao

16.3°/26.7°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

13.1 °C

Chỉ số UV

0