Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

996 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 28.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.7°
Sáng/Tối
27/ 29.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Thấp/Cao

25.5°/30.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5.2 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0