Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:09 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Thạch Thành
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0