Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:01 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.85 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0