Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:42 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.22 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0