Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:40 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mây rải rác
Huyện Thạch Thành
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết