Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:52 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0