Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:20 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.8°
Sáng/Tối
25.5/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.9/ 29.8°
Sáng/Tối
26.1/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 37.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 29.1°
Sáng/Tối
25.1/ 35.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 35.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

24.9°/36.3°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

5.58