Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mây thưa
Huyện Thạch Thành
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 16°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0