Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Thấp/Cao

24.9°/31.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.17