Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
28/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 25.2°
Sáng/Tối
23.9/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 28.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Thấp/Cao

27.8°/32.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.68 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

10.84