Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:35 | 15/06/2024
Thấp/Cao
29.4/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.5/ 37.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
39.1/ 39.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.2/ 37.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Thấp/Cao

28.6°/39.2°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0