Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
38.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 30.4°
Sáng/Tối
28.6/ 35.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
29.4/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 31.2°
Sáng/Tối
28.5/ 36.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 31.8°
Sáng/Tối
29.4/ 37.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 31°
Sáng/Tối
29.7/ 38.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 30.9°
Sáng/Tối
29.8/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Thấp/Cao

28.8°/39.4°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0