Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 21°
Sáng/Tối
25.9/ 23.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.1/ 21.2°
Sáng/Tối
20.4/ 21.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.1/ 22.7°
Sáng/Tối
21.3/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22.4°
Sáng/Tối
21.2/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 21.9°
Sáng/Tối
22.7/ 22.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Thấp/Cao

24°/31.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0