Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:06 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.11 km/giờ

07:00

24°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ

10:00

25°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.24 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.08 km/giờ

16:00

26.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.72 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ

01:00

22.9°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

04:00

23.7°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.09 km/giờ

07:00

23°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

10:00

24.2°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.83 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.33 km/giờ

16:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.27 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.7 km/giờ

22:00

23.7°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 23.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.35 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.37 km/giờ

13:00

27.9°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.48 km/giờ

16:00

25.3°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.67 km/giờ

19:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.07 km/giờ

22:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 24.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.74 km/giờ

10:00

25°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.5 km/giờ

13:00

28.1°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.11 km/giờ

16:00

27.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.28 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.02 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.61 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.89 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.84 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

13:00

29°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.6 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.39 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.8 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Thấp/Cao

22.1°/28.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0