Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 24.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:53
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Thấp/Cao

22.2°/28.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0