Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
24.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa cường độ nặng

13:00

24.9°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.97 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.19 km/giờ

19:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.7 km/giờ

22:00

23.4°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa

01:00

22.1°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.37 km/giờ

04:00

22.7°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.58 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.64 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.93 km/giờ

13:00

29.2°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.4 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.61 km/giờ

19:00

24.7°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.12 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ

01:00

22.3°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

04:00

22.2°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.45 km/giờ

07:00

23.1°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.48 km/giờ

10:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.12 km/giờ

13:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.89 km/giờ

16:00

25.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.75 km/giờ

19:00

23.1°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

22:00

23.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.19 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.41 km/giờ

04:00

22.6°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.46 km/giờ

07:00

24.9°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.34 km/giờ

10:00

27°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.73 km/giờ

13:00

28.7°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.69 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.25 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.81 km/giờ

22:00

25°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ

01:00

23.5°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.54 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.29 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.34 km/giờ

10:00

31.4°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.14 km/giờ

13:00

34.4°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
48%
0.77 km/giờ

16:00

30.7°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.37 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.3 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.56 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.35 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.25 km/giờ

10:00

27.7°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.77 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Thấp/Cao

22.7°/29.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

1.4