Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:46 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
24.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.3°
Sáng/Tối
23.3/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 24.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.3/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 21.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22.6°
Sáng/Tối
21.7/ 22.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21°
Sáng/Tối
21.3/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.7°
Sáng/Tối
21.4/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24°
Sáng/Tối
22.9/ 24.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Thấp/Cao

22.4°/29.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.4