Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:14 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
22.1/ 19.3°
Sáng/Tối
18.4/ 21.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 19.4°
Sáng/Tối
18.1/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 19.9°
Sáng/Tối
18.7/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 19.9°
Sáng/Tối
18.4/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 20.5°
Sáng/Tối
19.4/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 20.7°
Sáng/Tối
20.1/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 20.2°
Sáng/Tối
20.9/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 20.1°
Sáng/Tối
20.9/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 20.2°
Sáng/Tối
19.9/ 21.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 19.1°
Sáng/Tối
19.2/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 19.2°
Sáng/Tối
19.1/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 19.6°
Sáng/Tối
19.1/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 19.9°
Sáng/Tối
19.7/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 20°
Sáng/Tối
19.5/ 22.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19.8°
Sáng/Tối
20.1/ 19.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa vừa 21.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Thấp/Cao

18.3°/30.1°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8.36 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0.68