Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:51 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.9°
Sáng/Tối
26.7/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 23.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
28/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 29.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

25.8°/33.6°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

1.51