Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:49 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.1/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

25.2°/33.2°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

1.51