Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23.5°
Sáng/Tối
25.3/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.4°
Sáng/Tối
23.9/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 32.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Thấp/Cao

27.3°/35.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

6.8