Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:03 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
27.5/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.5°
Sáng/Tối
25.4/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29°
Sáng/Tối
29.2/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.9°
Sáng/Tối
29.4/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.7°
Sáng/Tối
29.9/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 33.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23°/35.1°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

7.59