Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 34.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
27.4/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.9°
Sáng/Tối
24.6/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
23.2/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.7°
Sáng/Tối
27.2/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 33.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.1°/35.5°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

7.59