Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ

10:00

25.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.59 km/giờ

13:00

27.9°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.89 km/giờ

16:00

32°C / 37.1°C
Mây cụm Mây cụm
59%
3.82 km/giờ

19:00

27.6°C / 30.5°C
Mây cụm Mây cụm
79%
4.39 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
92%
3.81 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.84 km/giờ

04:00

26.3°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.87 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.25 km/giờ

10:00

29.3°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.63 km/giờ

13:00

32°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.07 km/giờ

16:00

31.2°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.71 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.43 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.91 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.4 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.54 km/giờ

10:00

28°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.15 km/giờ

13:00

30.5°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.27 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.15 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.89 km/giờ

22:00

25.5°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.3°
Sáng/Tối
23.3/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.25 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.99 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.91 km/giờ

10:00

28.5°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.3 km/giờ

13:00

34.6°C / 39.8°C
Mây cụm Mây cụm
53%
3.04 km/giờ

16:00

34.3°C / 41°C
Mây thưa Mây thưa
51%
3.57 km/giờ

19:00

30.1°C / 34.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
70%
2.75 km/giờ

22:00

27.2°C / 27.1°C
Mây thưa Mây thưa
85%
5.28 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 27.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
2.98 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
2.73 km/giờ

07:00

27.5°C / 30.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
2.97 km/giờ

10:00

30.2°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.77 km/giờ

13:00

32.4°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.85 km/giờ

16:00

32.9°C / 39°C
Mây cụm Mây cụm
64%
5.31 km/giờ

19:00

28.2°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
4.05 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.4°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
88%
4.04 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.9°
Sáng/Tối
25.9/ 38.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây

01:00

25.2°C / 26.9°C
Mây thưa Mây thưa
94%
3.57 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.93 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.15 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

25°/32.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.31