Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:01 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.6°/34.8°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0.52