Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 23/05/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.3/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.3/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.4/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32.8/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.4°/34.1°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0.52