Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:47 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23.6°
Sáng/Tối
24.3/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

26°/34.7°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

1.27