Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.6°
Sáng/Tối
24.9/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
23.1/ 36.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 38.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 28.8°
Sáng/Tối
25.8/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 30.2°
Sáng/Tối
26.8/ 42.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.9/ 32.4°
Sáng/Tối
27.5/ 42.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 30.1°
Sáng/Tối
27.3/ 41.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
29.9/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
24.5/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.8/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 27.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.7°/38.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.31