Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
26.4/ 23.9°
Sáng/Tối
20.6/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 27.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 29.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 29.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 29.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18.1°
Sáng/Tối
23/ 26.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.1/ 11.3°
Sáng/Tối
13.3/ 11.5°
Áp suất

1025 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.1/ 10.9°
Sáng/Tối
10.4/ 11.6°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 23.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

23.5°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.7 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0