Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:32 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 25.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 25.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.9°
Sáng/Tối
28.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 22.4°
Sáng/Tối
26.4/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.5°
Sáng/Tối
22.7/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 23.4°
Sáng/Tối
24.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 23.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.6°/35.1°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

3.16