Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:15 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
20.5/ 20.8°
Sáng/Tối
18.5/ 20.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 19.3°
Sáng/Tối
19.5/ 20.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.5/ 22.3°
Sáng/Tối
19.7/ 23.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 20.2°
Sáng/Tối
22/ 21.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.9°
Sáng/Tối
18.6/ 26.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.4/ 22.4°
Sáng/Tối
19.2/ 27.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 25.5°
Sáng/Tối
21.1/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.9/ 23.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 18.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

18.9°/21.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

13.8 °C

Chỉ số UV

0