Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 37.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.9°
Sáng/Tối
22/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23.1°
Sáng/Tối
21.6/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.9°
Sáng/Tối
22.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.7°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0