Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:13 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 29.6°
Sáng/Tối
30.2/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.3/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30.3°
Sáng/Tối
28.4/ 32.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 31.5°
Sáng/Tối
29.1/ 32.4°
Áp suất

996 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

28.2°/35.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

28.6 °C

Chỉ số UV

0