Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.9°
Sáng/Tối
27.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24°
Sáng/Tối
25.8/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
30/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
29.5/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.6°
Sáng/Tối
29.5/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 36°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.4°/36.3°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

7.76