Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:56 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 33°
Sáng/Tối
28.4/ 37.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
29.7/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.9/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.5°
Sáng/Tối
26.3/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

27.4°/33.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0