Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
20.2/ 20.8°
Sáng/Tối
20.9/ 20.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.8°
Sáng/Tối
19.2/ 25.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 22.8°
Sáng/Tối
19.3/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.7/ 24.6°
Sáng/Tối
21.2/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 24.8°
Sáng/Tối
22.6/ 30.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 19.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

19.9°/26.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.04