Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 36.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 37.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.6°
Sáng/Tối
22.2/ 22.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 23.1°
Sáng/Tối
21.1/ 25.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.7°
Sáng/Tối
22.7/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.2°/35.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0