Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 36.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 30.9°
Sáng/Tối
28.5/ 36.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 31.8°
Sáng/Tối
28/ 38.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 31.8°
Sáng/Tối
28.2/ 37.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 31.1°
Sáng/Tối
29.9/ 39.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 30.8°
Sáng/Tối
28.8/ 39.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.7°
Sáng/Tối
30/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

29°/37.6°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

2.61