Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
24.8/ 23.3°
Sáng/Tối
20.3/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 25.7°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 27.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.8°
Sáng/Tối
22.8/ 28.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 30.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 20.2°
Sáng/Tối
24.8/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.9/ 12.4°
Sáng/Tối
13.1/ 13.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
11.9/ 10.8°
Sáng/Tối
11.3/ 10.4°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 24.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

23.6°/29.4°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

5