Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:20 | 22/04/2024
Thấp/Cao
25.9/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.1/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa cường độ nặng 24.2°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.7°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0.12